Objednávka RKC/2022/002-02

Dátum vyhotovenia:12.1.2022
 

Dodávateľ
Asseco Solutions, a.s.
Galvaniho 19045/19
821 04 Bratislava
IČO:00602311
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás účasť Ing. Ľudmily Ďuroškovej na Online mzdovom seminári 2022, ktorý sa koná 21.1.2022
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 71,70 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková