Objednávka RKC/2021/047-01

Dátum vyhotovenia:18.10.2021
 

Dodávateľ
Harňák s.r.o.
Pod hájom 956/5
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:46989234
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás autobusovú prepravu podľa priloženého harmonogramu pre účinkujúcich na krajskej prehliadke ochotníckeho divadla THALIA 2021 dňa 23.10.2021
Názov položky
Doprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 368,64 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková