Objednávka RKC/2021/060-03

Dátum vyhotovenia:24.11.2021
 

Dodávateľ
PETIT PRESS
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO:35790253
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás predplatné MY Prievidza 2/2022 - 198/2022
Názov položky
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia: 40,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková