Objednávka RKC/2021/056-01

Dátum vyhotovenia:11.11.2021
 

Dodávateľ
DOMOV SZSU Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Partizánska 11
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:00158232
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás hudobné vystúpenie a nahrávku SZSU v rámci koncertného cyklu Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch dňa 14.11.2021 v RKC v Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 550,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková