Objednávka RKC/2021/008-02

Dátum vyhotovenia:26.2.2021
 

Dodávateľ
kormanakproduction s. r. o.
Kukučínova 761/5
971 01 Prievidza
IČO:44519915
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás grafický návrh loga a web stránky RKC v Prievidzi
Názov položky
Služby ostatné
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková