Objednávka RKC/2021/004-02

Dátum vyhotovenia:19.1.2021
 

Dodávateľ
Zoom Video Communications Inc.
Almaden Blvd, 6ô Floor 55
95113 California, San Jose
IČO:8887999666
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás predplatné programu Zoom od 01.02.2021 do 28.02.2021
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 17,99 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková