Objednávka RKC/2021/002-01

Dátum vyhotovenia:14.1.2021
 

Dodávateľ
Asseco Solutions a.s.
Galvaniho 19045/19
82104 Bratislava
IČO:00602311
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás účasť na Mzdovom seminári 2021, ktorý sa koná 25.01.2021 online formou, pre našu zamestnankyňu Emíliu Gamanovú.

Názov položky
Služby - lektor
Celková hodnota objednaného plnenia: 71,70 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková