Objednávka RKC/2021/001-03

Dátum vyhotovenia:08.1.2021
 

Dodávateľ
Akčné ženy, o.z.
Šafárikova trieda 288/13
040 11 Košice
IČO:51165996
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás účasť na webinári Facebook Business Manager dňa 15.1.2021
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 20,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková