Objednávka RKC/2020/064-02

Dátum vyhotovenia:16.12.2020
 

Dodávateľ
Up Déjeuner
Tomášikova 16529 23/D
82101 Bratislava
IČO:31396674
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás stravné šeky pre zamestnancov na mesiac 01/2021
Názov položky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 2 000,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková