Objednávka RKC/2020/064-01

Dátum vyhotovenia:16.12.2020
 

Dodávateľ
MUCHA QUARTET
Justičná 5
811 07 Bratislava
IČO:42272254
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás hudobné vystúpenie Mucha Quartet v rámci koncertného cyklu Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch, 19. 12.2020 v Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 900,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková