Objednávka RKC/2020/062-01

Dátum vyhotovenia:09.12.2020
 

Dodávateľ
EMERY RECORDS, s.r.o.
Okrajová 964/12
972 01 Bojnice
IČO:50974718
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás realizáciu zvukového záznamu pre videofilm Vokálny recitál Lindy Mellenovej a Blanky Juhaňákovej
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková