Objednávka RKC/2020/060-01

Dátum vyhotovenia:02.12.2020
 

Dodávateľ
DAMITO s.r.o.
Brunovce 86
916 25 Brunovce
IČO:44148542
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás dezinfekčné prostriedky
Názov položky
Služby ostatné
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 68,66 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková