Objednávka RKC/2020/046-01

Dátum vyhotovenia:25.9.2020
 

Dodávateľ
VELCON, s.r.o.
Továrenská 368/40
976 31 Vlkanová
IČO:36056677
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u vás servisnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina podľa Servisnej zmluvy 10077
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 83,65 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková