Hlavná stránka / Kontakt / Zamestnanci RKC v Prievidzi

Zamestnanci RKC v Prievidzi

RIADITEĽKA

Mgr. Ľudmila Húsková

riaditeľka RKC v Prievidzi

manažérka kultúry - odborné vzdelávanie, občianska obradnosť, kronikárstvo, regionálna výchova

tel:   +421 (0) 46 512 18 10; 0901 918 820
e-mail: ludmila.huskova@rkcpd.sk

 

ODDELENIE VZDELÁVANIA A MARKETINGU

Ivana Rybanská

zastupovanie Mgr. Moniky Bartušovej počas MD

manažérka kultúry - sociálna prevencia, environmentálna výchova, záujmové vzdelávanie

tel: +421 (0) 46 512 18 18
e-mail: ivana.rybanska@rkcpd.sk 

 

Mgr. Jana Hvojniková

v zastúpení vedúca oddelenia

manažérka kultúry - správa web stránky a propagácia, etnológia

tel: +421 (0) 46 512 18 26; 0901 918 819
e-mail: jana.hvojnikova@rkcpd.sk

 

Ľubica Maliariková

propagačná výtvarníčka, správkyňa depozitu

tel: +421 (0) 46 512 18 22
e-mail: lubica.maliarikova@rkcpd.sk

 

Jana Úradníčková

grafička

tel: +421 (0) 46 512 18 19
e-mail: jana.uradnickova@rkcpd.sk

 

Iveta Tadialová

informátorka, upratovačka

 

ODDELENIE ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art

manažérka kultúry - hudba, spev a divadlo

tel: +421 (0) 46 512 18 20; 0901 918 822
e-mail: magdalena.hianikova@rkcpd.sk

 

Simona Komanek

manažérka kultúry - výtvarné umenie, výstavná činnosť, ľudová tvorba a remeslá, umelecký prednes

tel: +421 (0) 46 512 18 12
e-mail: simona.komanek@rkcpd.sk

 

Mgr. Paulína Haragová, PhD.

zastupovanie Mgr. Bibiány Krpelanovej počas MD

manažérka kultúry - tradičná ľudová kultúra, folklór, spev, tanec

tel: +421 901 918 823
e-mail: paulina.haragova@rkcpd.sk


Mgr. Alžbeta Haragová

organizačné zabezpečenie úloh na úseku folklóru

tel: +421 901 918 823
e-mail: paulina.haragova@rkcpd.sk

 

Ing. Peter Cagáň

manažér kultúry - fotografia, film a video, ozvučovanie a digitalizácia podujatí RKC

tel: +421 (0) 46 512 18 13
e-mail: peter.cagan@rkcpd.sk

 

ODDELENIE EKONOMICKO - PREVÁDZKOVÉ

Emília Gamanová

zástupkyňa RKC v Prievidzi a vedúca oddelenia

referentka pre rozpočet, účtovníctvo, financovanie

tel. +421 (0) 46 512 18 14; 0901 918 823
e-mail: emilia.gamanova@rkcpd.sk

 

Ing. Gabriela Čičmancová

sekretárka a referentka projektov, správa registratúry

tel. +421 (0) 46 512 18 11
e-mail: gabriela.cicmancova@rkcpd.sk

 

Ing. Monika Ďureje

referentka pre správu majetku, verejné obstarávanie a pokladňu, koordinácia prevádzky

tel: +421 (0) 46 512 18 17
e-mail: monika.dureje@rkcpd.sk 

Často navštevované

Ponuka na zaradenie do databázy RKC

Registrujte sa tu.

Anketa: ako ste s nami spokojní?

Hlasujte tu.

Pripravujeme

22.4.2020 - 24.4.2020 Mládež spieva 2020 - propozície 07.4.2020 Cineama 2020 - propozície 30.3.2020 Hviezdoslavov Kubín 2020 - propozície 29.3.2020 Nedeľná klasika: Elegance

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.