Hlavná stránka / Kontakt / Zamestnanci RKC v Prievidzi

Zamestnanci RKC v Prievidzi

RIADITEĽKA

Mgr. Ľudmila Húsková

riaditeľka RKC v Prievidzi

manažérka kultúry - odborné vzdelávanie, občianska obradnosť, kronikárstvo, regionálna výchova

tel:   +421 (0) 46 512 18 10; 0901 918 820
e-mail: riaditel@rkcpd.sk

 

ODDELENIE VZDELÁVANIA A MARKETINGU

Mgr. Monika Bartušová

manažérka kultúry - sociálna prevencia, environmentálna výchova, záujmové vzdelávanie

tel: +421 (0) 46 512 18 18; 0901 918 819
e-mail: vzdelavanie@rkcpd.sk 

 

Mgr. Jana Hvojniková

manažérka kultúry - správa web stránky a propagácia, etnológia

tel: +421 (0) 46 512 18 26; 0901 918 872
e-mail: propagacia@rkcpd.sk

 

Mgr. Petra Chorobová

grafička

tel: +421 (0) 46 512 18 19
e-mail: grafik@rkcpd.sk

 

Iveta Tadialová

informátorka, upratovačka

 

ODDELENIE ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

Ing. Peter Cagáň

zástupca riaditeľky RKC v Prievidzi

manažér kultúry - fotografia, film a video, ozvučovanie a digitalizácia podujatí RKC

tel: +421 (0) 46 512 18 13
e-mail: fotofilm@rkcpd.sk 

 

Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art

manažérka kultúry - hudba, spev

tel: +421 (0) 46 512 18 20; 0901 918 822
e-mail: hudba@rkcpd.sk

 

Mgr. Miroslav Hronec

manažér kultúry - divadlo a umelecký prednes

tel: +421 (0) 46 512 18 12; 0901 918 870
e-mail: divadlo@rkcpd.sk

 

Janka Zubajová

manažérka kultúry - výtvarné umenie, výstavná činnosť, ľudová tvorba a remeslá

tel: +421 (0) 46 512 18 22
e-mail: vytvarnictvo@rkcpd.sk 

 

Mgr. Martina Richter

zastupovanie Mgr. Bibiány Krpelanovej počas MD

manažérka kultúry - tradičná ľudová kultúra, folklór, spev, tanec

tel: +421 (0) 46 512 18 15; 0901 918 823
e-mail: folklor@rkcpd.sk

 

ODDELENIE EKONOMICKO - PREVÁDZKOVÉ

Ing. Ľudmila Ďurošková

referentka pre rozpočet, účtovníctvo, financovanie

tel. +421 (0) 46 512 18 14
e-mail: ekonom@rkcpd.sk

 

Ing. Gabriela Čičmancová

sekretárka a referentka projektov, správa registratúry

tel. +421 (0) 46 512 18 11
e-mail: sekretariat@rkcpd.sk

 

Ing. Monika Ďureje

referentka pre správu majetku, verejné obstarávanie a pokladňu, koordinácia prevádzky

tel: +421 (0) 46 512 18 17
e-mail: pokladna@rkcpd.sk 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Tootoot.fm

Zakúpte si vstupenku cez Tootoot

Problémové správanie detí (24.2.)

Pripravujeme

18.2.2022 - 20.2.2022 Beniakove Chynorany

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.