Jeseň je dar

Je to regionálna prehliadka voľno-časových aktivít seniorov.

Koná sa každoročne od roku 1998 v okrese Prievidza a od roku 2002 v okrese Partizánske, v mesiacoch október a november pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Poslaním prehliadky je umožniť seniorom venujúcim sa rôznym druhom umeleckej a záujmovej činnosti vzájomné stretnutie, inšpiráciu a konfrontáciu práce.

Prehliadky sa zúčastňujú denné centrá seniorov a ZO JDS rôznym programom: spev, hra na hudobný nástroj, divadelné scénky, ľudové rozprávačstvo, umelecký prednes, tanec, folklór  -  ucelené scénické pásma ľudových zvykov.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Zemianske Kostoľany a obce okr. Partizánske

 


Archív obsahuje prierez prehliadky Jeseň je dar okr. Prievidza

 


Archív obsahuje prierez prehliadky Jeseň je dar okr. Partizánske 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Pozrite si záznam z výstavy Emília Jakubisová: Tesná brána

Tootoot.fm

Whiskyho cestovateľské kino: Srí Lanka

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

05.11.2021 - 06.11.2021 Divertimento Musicale 2021 03.11.2021 - 03.12.2021 Výstava keramiky 30.10.2021 Dni seniorov: Ovocinársky kompas 28.10.2021 Mjartanovo Sebedražie: Medzi láskou a autoritou

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.