Jeseň je dar

Je to regionálna prehliadka voľno-časových aktivít seniorov.

Koná sa každoročne od roku 1998 v okrese Prievidza a od roku 2002 v okrese Partizánske, v mesiacoch október a november pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Poslaním prehliadky je umožniť seniorom venujúcim sa rôznym druhom umeleckej a záujmovej činnosti vzájomné stretnutie, inšpiráciu a konfrontáciu práce.

Prehliadky sa zúčastňujú denné centrá seniorov a ZO JDS rôznym programom: spev, hra na hudobný nástroj, divadelné scénky, ľudové rozprávačstvo, umelecký prednes, tanec, folklór  -  ucelené scénické pásma ľudových zvykov.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Zemianske Kostoľany a obce okr. Partizánske

 


Archív obsahuje prierez prehliadky Jeseň je dar okr. Prievidza

 


Archív obsahuje prierez prehliadky Jeseň je dar okr. Partizánske 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

Pripravujeme

21.6.2022 - 25.6.2022 Hornonitrianske folklórne slávnosti 2022 11.6.2022 KONTAKT 2022 07.6.2022 Bylinková škola s Adrianou Polereckou 31.5.2022 Učíme sa umeniu 2022: Nebo - maľba oblakov

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.