Hlavná stránka / Hudba, spev a tanec / Divertimento Musicale

Divertimento Musicale

Divertimento Musicale patrí k najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na Slovensku. Je jedinou postupovou súťažou v oblasti inštrumentálnej hudby, ktorú organizujú regionálne osvetové a kultúrne strediská na Slovensku.

Súťaž umožňuje podchytiť talentovaných inštrumentalistov, pôsobiacich v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach a orchestroch, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej (klasickej) hudby. Zároveň konfrontuje výsledky ich činnosti s dôrazom na skvalitňovanie práce najmä umeleckých vedúcich neprofesionálnych hudobných telies inštrumentálnej hudby na celom Slovensku.

Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, prostredníctvom ktorej sa slovenskému publiku približujú diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie.

Súťaž je určená pre neprofesionálne malé komorné telesá a komorné orchestre všetkých vekových kategórií. Členmi súborov sú prevažne žiaci, absolventi a pedagógovia ZUŠ, prípadne študenti, absolventi a pedagógovia konzervatórií na Slovensku, ktorí sa hre v hudobnom telese venujú neprofesionálne (vo svojom voľnom čase – ako záujmovej umeleckej činnosti).

RKC v Prievidzi organizuje krajskú súťažnú prehliadku Divertimento Musicale od roku 2012.

Ako hostia v Prievidzi vystúpili profesionálni hudobníci a hudobné telesá ako Adventure Strings, Mucha Quartet, violista Slovenskej filharmónie Martin Ruman a klaviristka Alena Hučková.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov krajskej súťažnej prehliadky Divertimento Musicale

  • Rok 2021


 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Pozrite si záznam z výstavy Emília Jakubisová: Tesná brána

Tootoot.fm

Whiskyho cestovateľské kino: Srí Lanka

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

05.11.2021 - 06.11.2021 Divertimento Musicale 2021 03.11.2021 - 03.12.2021 Výstava keramiky 30.10.2021 Dni seniorov: Ovocinársky kompas 28.10.2021 Mjartanovo Sebedražie: Medzi láskou a autoritou

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.