Hlavná stránka / Hudba, spev a tanec

Hudba, spev a tanec

Záujmová umelecká činnosť

Predstavuje umelecké aktivity, ktoré ich nositelia vykonávajú neprofesionálne - vo svojom voľnom čase. Jej ovplyvňovanie v rámci regiónu je ťažiskom činnosti Regionálneho kultúrneho centra.

Pre jednotlivcov a kolektívy činné v tejto oblasti pripravujeme prehliadky – počnúc regionálnymi a končiac medzinárodnými.

  • vytvárame aktuálne databázy o repertoári,
  • realizujeme bohatú školiteľskú činnosť,
  • v oblasti regiónu sprostredkovávame množstvo vystúpení

V Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi pracuje samostatné oddelenie, ktoré sa venuje ZUČ a kultúrno-spoločenskej činnosti. 

 

„Tóny v rytme života"

Hudba a tanec sú druhmi umenia, ktorými človek bez použitia slov vypovedá sám o sebe. Ľudstvo po celé stáročia využíva hudbu, spev a tanec ako originálny spôsob sebavyjadrenia i vzájomnej komunikácie. Pre niekoho sú tieto druhy umenia vítaným spoločníkom voľných chvíľ, pre iných sú priam zmyslom života.

Pokračujeme v tradícií podujatí, ktoré už majú za sebou desiatky úspešných ročníkov ale stále nachádzajú nových účinkujúcich i divákov.

 

Najvýznamnejšie podujatia RKC v oblasti hudby, spevu:

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je organizátorom viacerých súťaží a prehliadok, ktoré sú súčasťou celoštátneho postupového systému. Jeho  vyhlasovateľom a odborným  garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave na základe poverenia Ministerstva kultúry SR (Divertimento Musicale, Mládež spieva, Strunobranie) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Mládež spieva).

 

Kontakt: Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art; 046 / 512 18 20; 0901 918 822; hudba@rkcpd.sk


 

 

Kontakt: Mgr. Martina Richter (zastupovanie Mgr. Bibiány Krpelanovej počas MD); ; 046 / 512 18 15; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk


 

  • Jeseň je dar - regionálna prehliadka záujmových činností seniorov

 

Kontakt: Mgr. Monika Bartušová; 046 / 512 18 18; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

 

  

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Pripravujeme

21.10.2023 - 22.10.2023 Festival Stanislava Chrena 2023 - propozície 17.7.2023 - 21.7.2023 Leto v galérii 2023 09.7.2023 Festival dychových hudieb Ostratice 2023 20.6.2023 Handrárska píšťalka

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.