Deti deťom

Je to regionálna súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov a detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.  

Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi. 

Súťaž je postupová a každoročne sa strieda ako prehliadka detských folklórnych súborov (Eniki beniki) a detského hudobného folklóru (Vidiečanova Habovka).

Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym  postupom, z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo s priamym postupom.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže a prehliadky Deti deťom 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

Pripravujeme

21.6.2022 - 25.6.2022 Hornonitrianske folklórne slávnosti 2022 11.6.2022 KONTAKT 2022 07.6.2022 Bylinková škola s Adrianou Polereckou 31.5.2022 Učíme sa umeniu 2022: Nebo - maľba oblakov

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.