Hlavná stránka / Folklór a tradičná kultúra

Folklór a tradičná kultúra

„Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš.“

 

A nielen kroj, ale aj iný zvyk, pieseň, tanec. Slovensko aj napriek tomu, že je malou krajinou, je nesmierne bohaté prejavy tradičnej ľudovej kultúry.

Svoje špecifiká má aj horná Nitra – ide nielen o hudobné a tanečné prejavy, ale aj o zvykoslovie, tradičný odev a jeho výzdobu, o ľudovú architektúru a remeslá. Na tom, že hornonitrianska ľudová kultúra je stále živá, majú zásluhu nielen miestne folklórne kolektívy, remeselníci a nadšenci, ale aj existencia podujatí rôzneho typu, kde sa môžu prezentovať.

 

FESTIVALY

  • RKC v Prievidzi každoročne usporadúva niekoľko festivalov zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry. Začiatkom roka sa v obciach pravnianskej doliny konajú Zimné slávnosti Hornonitria, ktoré sa skladajú zo šiestich samostatných podujatí. Svoj priestor tu dostávajú dospelí a detskí folkloristi (Zimné slávnosti folklóru a Deň detského folklóru), menšinová kultúra Karpatských Nemcov (Súzvuky), ľudoví remeselníci (Majstri pravnianskej doliny), ale môžeme si tu vypočuť pašiové hry a spevy (Pre hriechy sveta umučený) a súťažné výkony neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne (Pamätnica Jozefa Strečanského).
  • Folklórne kolektívy rudnianskej a belianskej doliny sa prezentujú na Letných slávnostiach rudnianskej a belianskej doliny. Miesto ich konania sa každoročne mení, podľa toho, ktorá z obcí nad nimi prevezme záštitu.
  • Vrcholným podujatím v tejto oblasti sú od roku 1984 Hornonitrianske folklórne slávnosti. Najväčší folklórny festival na hornej Nitre tradične víta nielen domácich folkloristov, ale aj telesá s celoslovenským presahom. Súčasťou festivalu je aj predvádzanie ľudových remesiel a tradičná hornonitrianska kuchyňa.

 

SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY

  • RKC v Prievidzi každoročne organizuje súťažné podujatia v rámci celoštátneho postupového systému, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. RKC má v pôsobnosti okresy Prievidza a Partizánske a pri detských súťažiach organizuje aj krajské kolo pre Trenčiansky kraj.
  • V našom regióne je veľmi populárna Vidiečanova Habovka, na ktorú sa pravidelne prihlasuje hojný počet účinkujúcich, či už detí, alebo dospelých. Ide o celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí a dospelých, ktorá je striedavo určená pre deti do 16 rokov a pre dospelých od 16 rokov. Súťaží sa v kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti.
  • Stalo sa tradíciou, že okrem regionálnych kôl (detská súťaž Deti deťom a súťaž pre dospelých Spievaj že si, spievaj) zabezpečujeme aj Krajskú súťaž detského hudobného folklóru.
  • Pre detské folklórne súbory je určená súťaž Enikibeniki, celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov, konajúca sa každé dva roky. V rámci tejto súťaže organizujeme regionálne, ale aj krajské kolo.
  • Folklórnym skupinám je určená celoštátna postupová súťaž a prehliadka Nositelia tradícií, ktorá sa koná každé tri roky. Okrem týchto súťaží sa záujemci môžu prihlásiť aj do súťaží Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj) a Šaffova ostroha. Jazykom tanca je prehliadka choreografií neprofesionálnych folklórnych kolektívov a na Šaffovej ostrohe sa prezentujú tanečníci a tanečníčky v rôznych kategóriách.
  • Spoločným menovateľom všetkých súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré ich vyhlasuje a zverejňuje aj aktuálne propozície a termíny jednotlivých kôl. Viac informácií preto nájdete na ich webovej stránke v sekcii konkrétnej súťaže.

 

Výsledky súťaží

Vidiečanova Habovka 2019

Kategória ľudové hudby

ĽH FSk Lubená Poluvsie – zlaté pásmo a priamy postup

ĽH spod Rokoša – zlaté pásmo a návrh na postup

 

Kategória spevácke skupiny

Mužská spevácka skupina FSk Lubená Poluvsie - zlaté pásmo a priamy postup

Ženská spevácka skupina FSk Lubená Poluvsie - zlaté pásmo a návrh na postup

Mužská spevácka skupina FSk Hájiček Chrenovec-Brusno - zlaté pásmo a návrh na postup

Spevácka skupina FSk Sielnica Lazany – strieborné pásmo

Ženská spevácka skupina FSk Marínka Nováky – strieborné pásmo

 

Kategória sólisti a spevácke duá

Zuzana Strečanská - zlaté pásmo a priamy postup

Helena Šestáková - zlaté pásmo a návrh na postup

Jana Výškrabková - zlaté pásmo a návrh na postup

Alžbeta Haragová – strieborné pásmo

Zuzana Rendeková - strieborné pásmo

Adela Balážová, Adela Bolfíková (duo) - strieborné pásmo

Emília Važanová, Stanislav Petic (duo) - strieborné pásmo

 

EnikiBeniki 2019 – regionálne kolo Deti deťom

 

DFS Malý Vtáčnik - zlaté pásmo a priamy postup

DFS Studnička - zlaté pásmo a návrh na postup

DFS Malá Lubená - strieborné pásmo a zvláštnu cenu poroty za výborný vokálny prejav chlapčenskej zložke

DFS Fialka - strieborné pásmo

 

EnikiBeniki 2019 – Krajská prehliadka detských folklórnych súborov

 

DFS Kornička - zlaté pásmo a priamy postupom

DFS Kopaničiarik - zlaté pásmo a návrh na postup

DFS Malý Vtáčnik - zlaté pásmo a návrh na postup

DFS Mladosť - strieborné pásmo

DFS Studnička - strieborné pásmo

 
 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKC

Logo Instagram

Online koncerty na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Záznam koncertu Mucha Quartet

Tootoot.fm

Možnosť zakúpenia dobrovoľnej vstupenky

Prenájom priestorov

Pripravujeme

19.2.2021 - 21.2.2021 Beniakove Chynorany 2020

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.