Umelecký prednes

Umelecký prednes je špecifický druh umenia, ktorý je viazaný na ústny prejav.

Recitátor odovzdáva publiku svoje interpretačné posolstvo vychádzajúce z umeleckého textu, ktorý odovzdáva poslucháčovi. V súťažnej podobe je obvykle časovo ohraničený (zväčša 5 – 15 minút).

RKC v Prievidzi sa každoročne podieľa na realizácii recitačných súťaží, ktorých cieľom je vytvorenie prezentačnej, vzdelávacej a motivačnej platformy pre zanietených recitátorov, pedagógov, režisérov umeleckého prednesu, organizátorov a ďalších záujemcov o umelecký prednes.

  

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Pripravujeme

20.4.2021 Žijeme zdravo: Včelia alchýmia 19.4.2021 Cineama 2021 12.4.2021 - 12.4.2021 Lifecomp: Kritické myslenie

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.