Umelecký prednes

Umelecký prednes je špecifický druh umenia, ktorý je viazaný na ústny prejav.

Recitátor odovzdáva publiku svoje interpretačné posolstvo vychádzajúce z umeleckého textu, ktorý odovzdáva poslucháčovi. V súťažnej podobe je obvykle časovo ohraničený (zväčša 5 – 15 minút).

RKC v Prievidzi sa každoročne podieľa na realizácii recitačných súťaží, ktorých cieľom je vytvorenie prezentačnej, vzdelávacej a motivačnej platformy pre zanietených recitátorov, pedagógov, režisérov umeleckého prednesu, organizátorov a ďalších záujemcov o umelecký prednes.

  

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Pozrite si záznam z výstavy Emília Jakubisová: Tesná brána

Tootoot.fm

Whiskyho cestovateľské kino: Srí Lanka

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

05.11.2021 - 06.11.2021 Divertimento Musicale 2021 03.11.2021 - 03.12.2021 Výstava keramiky 30.10.2021 Dni seniorov: Ovocinársky kompas 28.10.2021 Mjartanovo Sebedražie: Medzi láskou a autoritou

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.