Umelecký prednes

Umelecký prednes je špecifický druh umenia, ktorý je viazaný na ústny prejav.

Recitátor odovzdáva publiku svoje interpretačné posolstvo vychádzajúce z umeleckého textu, ktorý odovzdáva poslucháčovi. V súťažnej podobe je obvykle časovo ohraničený (zväčša 5 – 15 minút).

RKC v Prievidzi sa každoročne podieľa na realizácii recitačných súťaží, ktorých cieľom je vytvorenie prezentačnej, vzdelávacej a motivačnej platformy pre zanietených recitátorov, pedagógov, režisérov umeleckého prednesu, organizátorov a ďalších záujemcov o umelecký prednes.

  

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

Pripravujeme

21.6.2022 - 25.6.2022 Hornonitrianske folklórne slávnosti 2022 11.6.2022 KONTAKT 2022 07.6.2022 Bylinková škola s Adrianou Polereckou 31.5.2022 Učíme sa umeniu 2022: Nebo - maľba oblakov

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.