Ochotnícke javisko

Regionálna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla hornej Nitry v sebe spája 3 súťaže a prehliadky, a to divadlo mladých, divadlo dospelých hrajúcich deťom a neprofesionálne divadlo dospelých.

Hlavným cieľom  projektu je  nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla mladých, neprofesionálneho divadla dospelých a dospelých hrajúcich deťom.

Cieľom je aj prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti divadelných súborov a zároveň sledovať a odborne ich usmerniť, zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže, získať spätnú väzbu od laickej a odbornej verejnosti, ako aj reflektovať umenie interakciou s divákom a vzájomnou konfrontáciou s inými divadelnými súbormi.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže Ochotnícke javisko 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Ročný prehľad podujatí

Propozície a prihlášky

Pripravujeme

30.3.2021 - 30.3.2021 Lifecomp: Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie 25.3.2021 Štvrtok? Jedine koncert! JAZZ - Marián Ševčík Trio 17.3.2021 Precvičte si mozog

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.