Rozprávkové javisko

Hlavným cieľom podujatia je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

Prehliadka je súčasťou postupového systému, ktorého vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Jej vrcholom je celoštátna súťaž a prehliadka Zlatá priadka, ktorá sa každý rok koná v Šali. Taktiež je súčasťou súťaží slovenských divadelných súborov s medzinárodnou účasťou – Scénická žatva v Martine.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov súťaže Rozprávkové javisko 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Pozrite si záznam z výstavy Emília Jakubisová: Tesná brána

Tootoot.fm

Whiskyho cestovateľské kino: Srí Lanka

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

05.11.2021 - 06.11.2021 Divertimento Musicale 2021 03.11.2021 - 03.12.2021 Výstava keramiky 30.10.2021 Dni seniorov: Ovocinársky kompas 28.10.2021 Mjartanovo Sebedražie: Medzi láskou a autoritou

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.