Hlavná stránka / Aktuality / Navždy nás opustil výnimočný človek, pedagóg, hudobník, skladateľ a dirigent Michal Galovec

Navždy nás opustil výnimočný človek, pedagóg, hudobník, skladateľ a dirigent Michal Galovec

Michal GalovecMgr. art. Michal Galovec

(19. 11. 1938, Svätuša – 20. 11. 2021)

V sobotu 20. novembra, len deň po dosiahnutí 83. roku života nás navždy opustil hudobník, pedagóg, skladateľ a dirigent Michal Galovec.

Hoci táto významná osobnosť slovenského hudobného sveta nepochádzala z nášho regiónu, posledné roky svojho života sa Michal Galovec rozhodol prežiť na hornej Nitre.

Mgr. art. Michal Galovec pochádzal z oblasti Zemplína a ako hudobník prešiel štúdiom huslí, pozauny a nakoniec dirigovania.

Popri štúdiu v Čechách a na Slovensku pôsobil ako hráč na pozaune v rôznych posádkových hudbách (Brno, Banská Bystrica) a ako externý hráč v opernom orchestri v Banskej Bystrici.

Dirigentsky sa presadil v posádkových hudbách v Trenčíne a v Bratislave, kde sa v rokoch 1970 – 1974 ujal aj vedenia tohto dychového orchestra. Spolupracoval s najvýznamnejšími orchestrami Slovenska (i vtedajšieho Československa) – Štátnou filharmóniou Košice, už nejestvujúcim Zábavným orchestrom slovenského rozhlasu, Štátnym komorným orchestrom Žilina a inými. S týmito telesami naštudoval nielen koncertné a populárne skladby svetových autorov, ale vo veľkej miere sa zaslúžil o šírenie a predvádzanie diel slovenských skladateľov 20. storočia.

Okrem orchestrálneho dirigovania sa nevyhýbal ani zborovému dirigovaniu (Sloven. filharmonický zbor, SĽUK, Lúčnica, detské spevácke zbory Slniečko a Zornička). Opakovane hosťoval v zahraničí a je autorom viacerých pôvodných skladieb a úprav pre dychové orchestre.

Pravidelne spolupracoval s Československým rozhlasom aj s Československou televíziou. Ako pracovníkovi osvetového strediska mu vyšla publikácia s metodickým zameraním „O dirigovaní“.

Taktiež je držiteľom mnohých ocenení a štátnych vyznamenaní (medzi inými mu bolo v r. 1993 udelené aj ocenenie „URKUNDE“ – zlatá lýra a v r. 1997 cena Karola Pádivého).

Svoje poznatky, zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas 28 ročného neustáleho prahnutia po vedomostiach dlhé roky odovzdával svojim študentom na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave.

V 90-tych rokoch minulého storočia sa tento húževnatý muzikant stal občanom hornej Nitry a tým pádom aj veľkým pomocníkom v hudobnom živote tohto regiónu. Na požiadanie Mgr. Jozefa Baláža začal vyučovať na ZUŠ v Bojniciach, kde viedol Spojený dychový orchester a stal sa umeleckým vedúcim DH Maguranka. S uvedenými súbormi získal množstvo ocenení, s ktorých azda najvýznamnejšie je 3. miesto na Majstrovstvách Európy v nemeckom Epfingene s DH Maguranka.

Úspešná bola aj spolupráca s Miešaným speváckym zborom sv. Martina a sláčikového orchestra ZUŠ v Bojniciach. Spoločne predviedli Veľkonočnú omšu J. Horáka. Program bol ďalej obohatený o diela svetových autorov, akými sú J. S. Bach, G. P. da Palestrina, či W. A. Mozart. V súčasnosti na podnet p. Jána Pősa začal aktívne spolupracovať s DH Hornonitranka, ktorá sa významne podieľa na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach regiónu.

V roku 2011 získal cenu za Vynikajúci dirigentský výkon na celoštátnej súťaži Vyšehradské dni dychovej hudby v Považskej Bystrici.

Regionálne kultúrne centrum s pánom Galovcom, milým a láskavým človekom a veľkým profesionálom, ktorý celý život zasvätil hudbe a ľuďom, spolupracovalo až do roku 2018.

Česť jeho pamiatke.


Fotogaléria 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Pripravujeme

19.3.2023 miniaTOUR: Katarína Koščová a Daniel Špiner 01.3.2023 - 29.3.2023 Prizma 2023 27.2.2023 Učíme sa umeniu 2023: Štúdie prírodnín v kresbe 24.2.2023 …Jedine koncert! Nany Hudák & Žamboši /CZ/

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.