Hlavná stránka / Aktuality / AMA 2023 – propozície regionálneho kola

AMA 2023 – propozície regionálneho kola

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza vo všetkých odboroch výtvarnej tvorby 

Organizátor prehliadky: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Miesto konania: galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Prihlasovanie a sústreďovanie prác:  do 20.1.2023 v RKC v Prievidzi

Výber prác: 23. 1. - 26. 1. 2023                   

Odborná porota a inštalácia výstavy:  26.1.,27.,30.1.,31.1.2023

Vernisáž výstavy: 1. 2. 2023

Trvanie výstavy: 1. 2. – 24. 2. 2023

 


Odporúčanou témou pre 60. ročník je: AUTOPORTRÉT

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:  http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Súťažné kategórie:

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória B: autori vo veku od 25 rokov  do 60 rokov

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

Kategória D: autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom - insitná tvorba (art brut, naivné umenie, umenie outsiderov) atď.

 


I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.);

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

 E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)

 F. kategória: experiment

Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania (napr. VŠVU, Akadémie umení v Banskej Bystrici a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí).

Do súťaže sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci okresu Prievidza od 15 rokov veku, ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov. Do súťaže bude prijatých  maximálne 5 prác, ktoré boli vytvorené v rokoch 2019 – 2022 a s ktorými sa autori nezúčastnili žiadnej postupovej súťaže. Výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám, príp. iný spôsob). Práce adjustované v tzv. klip rámoch (sklo bez pevného rámu) nebudú do súťaže prijaté z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti pri manipulácii s nimi. Každé dielo zaslané do súťaže musí byť na zadnej strane označené identifikačným štítkom s týmito údajmi: meno a priezvisko, vek, presná adresa, e-mail, telefón, názov diela, rok vzniku, výtvarná technika a súťažná kategória.

Nie je nutné diela rámovať, ak je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať  funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.  

Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2019 až 2023, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). Odporúčaná váha diela by nemala presahovať 40 kilogramov.

 

 

Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; 046 / 512 18 22; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 

Propozície a všetky ďalšie informácie získate  na tomto linku:

https://www.nocka.sk/section/vytvarne-spektrum-propozicie/ 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Pripravujeme

03.6.2023 - 04.6.2023 Prievidzské zborové dielne 2023 14.4.2023 ...Jedine koncert! TRIPLE JUMP / ZRUŠENÉ 03.4.2023 - 12.5.2023 Svet hmyzu 02.4.2023 Nedeľná klasika: Koncert vážnej hudby

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.