Sociálna prevencia

„Stať sa dobrým človekom je umenie..." Seneca

 

Naším cieľom je venovať pozornosť sociálno-patologickým javom v spoločnosti a prevencii vzniku rôznych závislostí u detí, mládeže aj dospelých využívajúc aktivizačné metódy kultúrno-výchovnej práce.

Hlavné činnosti

  • osvetová činnosť pre širokú verejnosť - komunikačné kampane pri príležitostí významných dní týkajúcich sa sociálno-patologických javov
  • vzdelávacie aktivity pre žiakov, koordinátorov prevencie v regióne, ale aj širokú verejnosť – seminár, prednáška, webinár, putovná výstava, tvorivá dielňa, sociálno-psychologický výcvik
  • získavanie aktuálnych informácií a budovanie databanky informácií a literatúry zameranej na cieľ činnosti
  • spolupráca so štátnymi aj mimovládnymi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v našom regióne

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

  


  • LIFECOMP - cesta rozvoja v kultúre - cyklus vzdelávacích aktivít, ktorých základom je rozvoj osobných a sociálnych kompetencií pracovníkov s deťmi a mládežou

  


REALIZOVALI SME AJ

  • Z rozprávky do života alebo Snehulienka tak trochu inak - projekt na prevenciu kriminality pre materské školy realizovaný v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Prievidza
  • Zaostrené na seniorovvzdelávací projekt zameraný na prevenciu kriminality
  • Senior záchrancaosvetový projekt pre seniorov v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Prievidza


 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Pozrite si záznam z výstavy Emília Jakubisová: Tesná brána

Tootoot.fm

Whiskyho cestovateľské kino: Srí Lanka

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

05.11.2021 - 06.11.2021 Divertimento Musicale 2021 03.11.2021 - 03.12.2021 Výstava keramiky 30.10.2021 Dni seniorov: Ovocinársky kompas 28.10.2021 Mjartanovo Sebedražie: Medzi láskou a autoritou

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.