O slávnostiach

Čím sú naše folklórne slávnosti?

  • Obrazovou, zvukovou a chuťovou vizitkou tohto kraja a ľudí v ňom
  • Pozitívnym testom pokrvnej príbuznosti s hornou Nitrou
  • Veselým výletom v čase
  • Popretím času, globalizácie a uniformnosti kultúry
  • Víkendom, počas ktorého všetci vyhrávajú (prehrá len ten, kto nepríde)
  • Miestami zhudobnenou modlitbou stoviek účinkujúcich a organizátorov za pekné počasie a vašu priazeň

 

Tak vitajte u nás, vo farebnej krajine folklóru a cíťte sa dobre! 

 

Hornonitrianske folklórne slávnosti sú regionálnym festivalom, kde sa každoročne prezentujú folklórne skupiny, folklórne súbory, detské folklórne skupiny, sólisti muzikanti, tanečníci z hornej Nitry a hostia z celého Slovenska i zo zahraničia. Počas dvoch dní vystúpi priemerne 500 účinkujúcich.

HFS dopĺňa sprievodný program v podobe prezentácie ľudových remeselníkov, tradičnej kuchyne, školy tanca, tvorivých dielní pre deti.

Slávnosti sa konajú každoročne v posledný júnový piatok a sobotu v lesoparku Prievidza a navštívi ho cca 2000 divákov.  

Môžete vidieť zachovávanie ľudových zvykov, tradícií, piesní a tancov, tradičnej remeselnej výroby a ľudového odevu, ich šírenie a uvádzanie do života ľudí, odovzdávanie nastávajúcim generáciám, úcta k tradíciám a kultúrnemu dedičstvu našich predkov s osobitným zreteľom na región hornej Nitry. Folklórne slávnosti sa organizujú od roku 1984.

 

Hoci HFS nepatria k najstarším folklórnym festivalom na Slovensku, majú už úctyhodnú históriu, ktorú tvorili tisícky účinkujúcich, scenáristov, režisérov, organizátorov, nositeľov tradícií, interpretov. Pamätníkom HFS sa ešte živo vybavujú spomienky z Kamenca pod Vtáčnikom, Bojníc, Nitrianske Rudna, Nitrianskych Sučian, Čerenian, Lehoty pod Vtáčnikom či Rematy. Všade tam festival zanechal stopu a napísal kus histórie, kým v roku 2005 nezakotvil v prievidzskom lesoparku.

V pozadí konania jednotlivých programov slávností počas 34-ročnej histórie stáli osobnosti, ktoré brali na seba zodpovednosť za konečný tvar prezentovaný na javisku amfiteátrov, kultúrnych domov a dedinských dvorov. Zaslúžili sa o to, že od svojich prvých ročníkov majú jasne vyprofilovanú dramaturgiu, v ktorej sa uplatňuje detský folklór, autentický dedinský folklór, tradičná ľudová tvorba a remeslo, inštrumentálna ľudová hudba i štylizovaný folklór.

Iniciátormi folklórneho hnutia na hornej Nitre, tvorcami a režisérmi programov boli a sú: doc. Ing. Viliam Gruska, Ing. Emil Trgiňa, Mgr. Stanislav Malega, Viliam Kurbel, Eliška Hrbíková, Mgr. Eva Henčelová, Mgr. Ľubomír Macek, PhDr. Milena Pánisová a Juraj Dufek.

 

Hlavným organizátorom Hornonitrianskych folklórnych slávností je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.


Fotogaléria 

RKC na Facebooku a Instagrame

Facebook RKCInstagram RKC

Online podujatia na YouTube

YouTube kanál RKC v Prievidzi

Pozrite si záznam z výstavy Emília Jakubisová: Tesná brána

Tootoot.fm

Whiskyho cestovateľské kino: Srí Lanka

Možnosť zakúpenia vstupenky cez Tootoot

Pripravujeme

05.11.2021 - 06.11.2021 Divertimento Musicale 2021 03.11.2021 - 03.12.2021 Výstava keramiky 30.10.2021 Dni seniorov: Ovocinársky kompas 28.10.2021 Mjartanovo Sebedražie: Medzi láskou a autoritou

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.