Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Contact

Regional Cultural Centre in Prievidza
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Street address: Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza, Slovakia

Telephone:  +421 (0) 46 512 18 10
E-mail: rkc@rkc.tsk.sk
Website: www.rkcpd.sk

Proprietor: Trenčín self-governing region
Contact: Ľudmila Húsková - Director