Objednávka RKC/2022/053-01

Dátum vyhotovenia:24.8.2022
 

Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás stravné šeky pre zamestnancov na mesiac september
Názov položky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 850,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková