Objednávka RKC/2022/041-01/1

Dátum vyhotovenia:20.6.2022
 

Dodávateľ
HRIKO s.r.o.
Zadná 1941-7
971 04 Prievidza
IČO:36320064
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás tlač veľkorozmernej fotografie 700x1000mm na Hornonitrianske folklórne slávnosti, ktoré sa konajú 24. a 25.6.2022
Názov položky
Služby - tlač mat.
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,24 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková