Objednávka RKC/2022/039-04

Dátum vyhotovenia:13.6.2022
 

Dodávateľ
Kultúrne a spoločenské stredisko
F. Madvu 11
97101 Prievidza
IČO:00516988
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás výlep plagátov A1 a tlač plagátov A4
Názov položky
Výlep plagátov
Výlep plagátov
Služby - tlač mat.
Celková hodnota objednaného plnenia: 236,68 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková