Objednávka RKC/2022/025-02

Dátum vyhotovenia:19.4.2022
 

Dodávateľ
Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá 98
017 05 Považská Bystrica
IČO:43937390
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás autobusovú dopravu pre účinkujúcich na Krajskú postupovú súťaž a prehliadku ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja Thalia 2022, ktorá sa koná 23.4.2022 v RKC v Prievidzi
Názov položky
Doprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 672,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková