Objednávka RKC/2022/020-03

Dátum vyhotovenia:31.3.2022
 

Dodávateľ
Kultúrne a spoločenské stredisko
F. Madvu 11
97101 Prievidza
IČO:00516988
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás výlep plagátov A2 a A3
Názov položky
Výlep plagátov
Výlep plagátov
Celková hodnota objednaného plnenia: 54,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková