Objednávka RKC/2022/016-02

Dátum vyhotovenia:17.3.2022
 

Dodávateľ
Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia
J. Kozáčeka 2115/12
960 01 Zvolen
IČO:51133318
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás Originálne príhovory - 4. edícia
Názov položky
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 90,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková