Objednávka RKC/2021/014-01

Dátum vyhotovenia:01.4.2021
 

Dodávateľ
Up Déjeuner
Tomášikova 16529 23/D
82101 Bratislava
IČO:31396674
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO:34059113

ceny sú vrátane DPH
Objednávame u Vás stravné šeky pre zamestnancov na mesiac máj 2021
Názov položky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 152,00 EUR
Schválil: Mgr. Ľudmila Húsková