Environmentálna výchova

"Zem ... Navždy?  Uvažuj!"

Úsek environmentálnej výchovy sa zameriava na výchovu k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému.

Metodické pôsobenie úseku je venované realizácii odborných podujatí edukačného charakteru, ktoré sú určené deťom predškolského veku, žiakom základných a stredných škôl ale i širokej verejnosti (prednášky, semináre, vzdelávacie kurzy, terénne výlety, premietanie filmov s environmentálnou tematikou, výstavy...)

 

Najvýznamnejšie podujatia RKC v oblasti environmentálnej výchovy:

  • Envirofilm – pofestivalové prehliadky filmov o životnom prostredí
  • Rozhovory o prírode – interaktívne ekovýchovné programy pre žiakov ZŠ a SŠ

 

Kontakt:

Ivana Rybanská
046 / 512 18 18
ivana.rybanska@rkcpd.sk


  foto: Monika Ergangová  Košské močariská - foto: Monika Ergangová 

Často navštevované

Ponuka na zaradenie do databázy RKC

Registrujte sa tu.

Anketa: ako ste s nami spokojní?

Hlasujte tu.

Pripravujeme

04.4.2020 Medzinárodný deň bez násilia - 4. 4. 2020

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v centre.